Fab + Open + Creative + Authentic = FOCA

GSM: (420) 602 683 731
foca@foca.cz

 

Projektové řízení

Obecný kurz na téma projektového řízení - základní terminologie, správa času, nákladů a zdrojů, začlenění projektového managementu do organizační struktury, sestavování týmů, plánování a realizace projektů, projektové procesy, fáze projektů.

Procesní řízení

Obecný kurz na téma procesního řízení - zavádění a zdokonalování procesního řízení v organizaci. Vysvětlení terminologie, historie procesního řízení, Business Process Redesign, Business Process Reengineering, Business Process Improvement, identifikace procesů, modelování procesů, metriky.

Myšlenkové mapy a MindManager

Kurz zaměřený na vysvětlení principů myšlenkových map a jejich využití. Použití produktu MindManager pro zpracování map. Práce s více mapami, propojení, filtrování. Vkládání objektů. Příklady použití, srovnání s dalšími produkty.

Programování v jazyce Visual Basic for Applications - příklady pro MS Excel

Kurz zahrnuje základní seznámení s problematikou maker, ukázku editoru jazyka Visual Basic for Applications, základní syntaxi jazyka, ukázku tvorby uživatelských funkcí a procedur.

MS Excel

Skolí se obvykle ve třech úrovních:

Speciální doplňky pro MS Excel - zejména PowerPivot, PowerMap, PowerView.

MS Word

Skolí se obvykle ve třech úrovních:

MS Outlook

Plánování času, sledování kontaktů, denní úkoly, využití elektronické pošty, komunikace mezi jednotlivými součástmi (plánování schůzek a událostí), správa úkolů (odeslání, přijmutí, odmítnutí, postoupení, koordinace s dalšími členy týmu), použití deníku. Využití aplikace MS OneNote pro sofistikovanější práci s poznámkami.

Další okruhy záleží na firemní infrastruktuře - např. sdílení kalendářů, veřejné složky, vlastní formuláře, apod. Podmínkou je využívání Microsoft Exchange Serveru.

MS PowerPoint

Vytvoření a správa působivé prezentace, speciální efekty, práce s objekty dalších aplikací, využití šablon, export do HTML – publikování na internetu. Práce s předlohou, rozložením a šablonou.

Kurz bývá obvykle dvoudenní, lze jej zkrátit na jeden den v případě zkušenějších uživatelů.

MS Publisher

Skvělý program pro vytváření profesionálně vyhlížejících tiskovin (letáky, brožury, noviny, diplomy atd.). Kurz je zaměřen na využívání šablon, používání grafických efektů, práci s barvami a styly, export do formátu HTML.

MS Visio

Program pro vytváření profesionálních grafik a diagramů. Seznámení s knihovnami prvků a základními typy diagramů. Využití inteligentních kreslících prvků. Výuka probíhá na praktických příkladech (vývojové diagramy, plány, struktury www stránek, …).

MS Access

Uživatelský vývoj databázových systémů (úvod do teorie relačních systémů), strategie návrhu databáze, vytvoření databáze a její design, práce s daty, dotazy, přenosy dat, formuláře, sestavy, makra a moduly, sestavení aplikace. Důraz kladen na dokonalé využití interaktivních možností Accessu při návrhu databázové struktury a vývoji uživatelského rozhraní.

Navazující kurz bývá zaměřen na kompletní vývoj aplikace včetně psaní procedur a funkcí (validační procedury, vyhledávací formuláře, ...).

MS Project a MS Project Server

Popis systému, pojmy projektového řízení, kalendáře a rozvrh času, ukázka vybudování projektu, práce se zdroji a náklady, fáze projektu (návrh, realizace, hodnocení), nástroje pro sledování projektu (Gantt Chart, Pert Chart, tabulky, pohledy, zprávy, tisky). Práce se zdroji podrobně, aplikace různých hodinových sazeb, problematika časových rozvrhů, sledování nákladů, vytváření vlastních tabulek, filtrů, třídění a pohledů, makra, propojení s dalšími aplikacemi (MS Excel, MS Access atd.), práce s více projekty.

Samostatný kurz je navazující kurz vytváření a sledování projektů v rámci serverové platformy.

Podle zájmu klientů nabízíme konzultace na téma správy portfolia projektů v rámci platformy MS Project Server.

Speciální kurzy

Kurzy zaměřené na specifický produkt nebo využití produktu.