Fab + Open + Creative + Authentic = FOCA

GSM: (420) 602 683 731
foca@foca.cz

 

Služby

Kurzy produktů firmy Microsoft, zejména programy MS Office, MS Visio, MS Project, MS SQL Server. Dále školení produktů firmy MindJet. Více informací naleznete u produktů.

Tvorba databázových řešení

Pro specializované úlohy, které nejsou podchyceny v celkovém informačním systému, nabízíme vytvoření vlastní aplikace. Zpracování databáze zahrnuje:

Expertní podpora při návrhu informačního systému

Na základě našich zkušeností a zkušeností našich spolupracovníků nabízíme: