Fab + Open + Creative + Authentic = FOCA

GSM: (420) 602 683 731
foca@foca.cz

 

Spolupracující osoby

Podle typu projektů vytváříme projektové týmy s odborníky z různých oblastí - zejména vývojáři a designéry webových aplikací, ale i dalšími lektory.

Vedoucí projektu

RNDr. Alex Jan Vinšů (1964) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze v roce 1988 v oboru Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, zaměření Náhodné procesy. Po absolutoriu pracoval ve Výpočetním centru UK, kde se věnoval vývoji systému pro evidenci studentů. Od roku 1992 pracuje samostatně jako nezávislý expert. Věnuje se především vývoji systémů na řízení projektů, školení produktů firmy Microsoft a statistickým zpracováním v oblasti stomatologie. Spolupracuje například s Informačně-poradenským centrem UK, Výzkumným ústavem stomatologickým VFN a Dětskou stomatologickou klinikou v Motole. Kromě toho pracuje na projektech v soukromé i neziskové sféře. Je prezidentem České společnosti kreativního myšlení, z.s.

Alex Vinšů

Spolupracující weby

www.bovapolygon.cz

www.cskm.cz

www.mindshop.cz